Aanmelden training

Krachtiger op je Werk & Thuis! | MEEK2 o.i. – start 25 september 2024

Je gegevens

Naam(Vereist)
Voor MEEVivenz medewerkers, graag ook aangeven onder welke divisie; - MEEVivenz - Sociale Basis - MEE Plus - Vivenz

Factureringsgegevens

Betaling trainingskosten*
Alleen voor MEEVivenz medewerkers verplicht om aan te geven of training vanuit het LBB /persoonlijk budget moet worden bekostigt. Anderen kunnen ten aller tijden 'Niet van toepassing' aanvinken.

Training

Krachtiger op je Werk & Thuis! | MEEK2 o.i. – start 25 september 2024
Voor trainingen van Opleidingsinstituut MEEK2 hebben we annuleringsvoorwaarden. De cursist dient zich hier aan te houden en tevens akkoord te gaan.
Geen titel(Vereist)
Geen titel(Vereist)
Geen titel