Aanmelden training

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, start 14 oktober 2024

Je gegevens

Naam(Vereist)
Voor MEEVivenz medewerkers, graag ook aangeven onder welke divisie; - MEEVivenz - Sociale Basis - MEE Plus - Vivenz

Factureringsgegevens

Betaling trainingskosten*
Alleen voor MEEVivenz medewerkers verplicht om aan te geven of training vanuit het LBB /persoonlijk budget moet worden bekostigt. Anderen kunnen ten aller tijden 'Niet van toepassing' aanvinken.

Training

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, start 14 oktober 2024
Voor trainingen van Opleidingsinstituut MEEK2 hebben we annuleringsvoorwaarden. De cursist dient zich hier aan te houden en tevens akkoord te gaan.
Geen titel(Vereist)
Geen titel(Vereist)
Geen titel